این انتشارات به پشتوانه 18 سال سابقه فعالیت های علمی، آموزشی و فرهنگی و در راستای اعتلای آرمان های مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران توسط دکتر علیرضا لچینانی در سال 1386 تاسیس و مجوز آن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ گردید. این انتشارات تاکنون بیش از 450 عنوان کتاب طبق آمار خانه کتاب در مدت 16 سال منتشر نموده است و در تمام نمایشگاهها و نشست های علمی برگزار شده بدون غیبت حضور مستمر و فعال داشته است. علاوه بر چاپ کتاب های دانشگاهی با ارگان ها و سازمان های دولتی و بخش خصوصی در زمینه تولید محتوای علمی ، فرهنگی و هنری همکاری های گسترده داشته اند و تاکنون جوایز متعددی من جمله از دانشگاه تهران دریافت نموده اند