آدرس:

تهران، میدان انقلاب خ 16 آذر روبروی درب شرقی دانشگاه تهران ک پارسی پ6

تلفن ثابت:

02166490178 و 02166490179

تلفن همراه:

09101308639 

پست الکترونیک:

fdpub@yahoo.com