فرهنگ عبارات و اصطلاحات عامیانه فارسی – انگلیسی

8,000 تومان

توضیحات

پیشگفتار

گاهی اتفاق می‌افتد که انسان در گوشه‌ای دیگر از دنیا، از زبان کسی که با او هیچ وجه اشتراکی ندارد ، اصطلاحی را  می‌شنود که گویی همین دیروز، در وطنش از زبان کس دیگری شنیده‌ است. دنیائی فاصله است و دریایی تفاوت؛ اما به نظر می‌رسد که آدمهای پراکنده در کره زمین وقتی پای بیان حرف دلشان به میان می‌آید، صاحب شناسنامه مشترک معانی می‌شوند. وقتی کلام بار عاطفی پیدا می‌کند، وقتی زبان هیئتی فلسفی می‌یابد، آدمیان در جای جای دنیا برای بیان معانی و مقاصدشان، برای ابراز طعنه و کنایه‌شان، برای تهی کردن عقده‌های دلشان و برای طرح همه آن چیزهایی که با آنها زندگی می‌کنند و نمی‌کنند، از اصطلاحات و عباراتی بهره می‌جویند که با ساختاری متفاوت، معانی مشترک دارند. همین امر ، به کار جذابیت داده و باعث شده است تا محققان و اندیشمندان روزگار در هر اقلیمی به فکر دسته‌بندی مثل‌ها و اصطلاحات افتاده و درصدد طبقه‌بندی آنها برآیند . چنانکه آقای ریموند گیبز در سال ۱۹۹۴ اصطلاحات زبان انگلیسی را به نه دسته بشرح زیر تقسیم بندی کرد:

۱- گل واژه‌هایی چون “Take the bull by the horns” به معنی «شجاعت به خرج دادن»

۲- ضرب المثل هایی چون “A bird in th hand is worth two in the bush” به معنی «سیلی  یا سرکه نقد به از حلوای نسیه»

۳- عبارات فعلی مثل “Give in” به معنی «تسلیم شدن»

۴- اصطلاحات عامیانه‌ای چون “Kick the buckct” کنایه از «مردن»

۵- دو اسمی‌هایی مانند “Spick & Span” به معنی «تر و تمیز و شسته رفته»

۶- تشبیهات ثابتی مانند “As white as snow” به معنی «به سفیدی برف»

۷- عبارات ترکیبی‌ای چون “Red Herring” به معنی «نعل وارونه زدن»

۸- ترکیبات فعلی اصطلاحی مانند “To babysit” به معنی «از بچه نگهداری کردن»

۹- اصطلاحات مدونی چون “At first sight” به معنی «در نگاه اول»

 

شایان ذکر است که عبارت‌هایی در زبان انگلیسی وجود دارند که عموماً ریشه در ادبیات و افسانه‌های کهن و داستانهای مذهبی دارند و اگرچه به مرور زمان شکل ضرب‌المثل به خود گرفته‌اند، لیکن کاملاً از اصطلاحات انگلیسی متمایزند و بر خلاف این اصطلاحات معانی‌شان از تک‌تک کلمات تشکیل‌دهنده‌شان قابل استنباط است. همانند “Time is gold” به‌معنی «وقت طلا است»

و اما حکایت دسته بندی اصطلاحات در زبان فارسی چیز دیگری است که به همت جناب احمد ابریشمی در کتاب فرهنگ نوین ،گزیده مثل های فارسی به هشت گروه تقسیم شده است :

۱- مثل های واقعی      ۲- تعبیرهای مثلی       ۳- اصطلاحات مثل گونه

۴- تشبیهات مثل گونه         ۵- مثل های گفت و گویی       ۶- مثل های منظوم

۷- مثل های عربی        ۸- مثل های داستان‌وار

 

  • در این میان مثل های واقعی خود به دو دسته تقسیم شده‌اند :

الف : مثل‌های غیر استعاری که دارای معانی و مفاهیم روشن هستند و گاه از گفته‌های بزرگان ادب به صورت مثل درآمده‌اند، مانند «جوینده، یابنده است» یا «دروغ مصلحت آمیز به ز راست فتنه‌انگیز»

ب : مثل‌های استعاری که همیشه دارای معنی و مفهوم کاملاً روشن و مشخصی نیستند و با استفاده از استعاره‌ای که در آنها بکار رفته است ، معانی‌شان مشخص می‌شود مثل «دود از کنده بلند می‌شود»

 

  • تعبیرهای مثلی که مفاهیم‌شان صرفاً در جریان مکالمه آشکار می‌شود.

کسی می‌پرسد : کی فلان کار را انجام می‌دهی؟

پاسخ می‌شنود : «وقت گل نی» که منظور گوینده «هرگز» است.

 

  • اصطلاحات مثل گونه: این اصطلاحات اغلب مثل‌هایی با مصدر مرکب هستند که اجزاء ترکیب کننده فعل در آنها، عمدتاً واژه‌ای استعاری است. مانند «با پنبه سر بریدن» یا «زیره به کرمان بردن»

 

  • تشبیهات مثل گونه: این تشبیهات با هدف تشبیه ویژگی‌های خلقی، روحی، جسمی، رفتاری، ظاهری و باطنی افراد به کس یا چیز دیگر بکار می‌روند. «مثل آب»، «مثل باد» از جمله تشبیهات مثل گونه ساده هستند در حالیکه، «مثل آب دهن مرده» و «موش آب کشیده» در زمره تشبیهات مرکب به شمار می‌روند..

 

  • مثل‌های گفت‌وگویی: این دسته از مثل‌ها به شکل موجز و تأثیرگذار در قالب گفتگو معنای موردنظر را مطرح می‌سازند، مانند ضرب‌المثل «فضول را بردند جهنم، گفت هیزمش تر است» یا «به شترمرغ گفتند بپر! گفت : شترم. گفتند بار ببر! گفت : مرغم»
  • مثل‌های منظوم: این مثل‌ها بیشتر حاصل طبع شعرای نامدار ایران است و تعدادی از آنها هم ساختار عامیانه دارد. مثل های منظوم می‌توانند در گروه مثل‌های واقعی یا تعبیرهای مثلی نیز قرار گیرند. مانند «توانا بود هر که دانا بود» که مثلی است منظوم و از نوع واقعی و غیر استعاری. در حالیکه «بزن بر طبل بی عاری که آن هم عالمی دارد» مثلی است واقعی و استعاری. همچنین مثل «آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت» از نوع تعبیرهای مثلی تلقی می‌شود. ناگفته نماندکه بعضی از مثل‌های منظوم، شکلی از پیش تعیین شده و کلیشه‌ای در محاورات پیدا کرده‌اند. مانند «تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل»

 

  • مثل‌های عربی: که معمولاً معادلی برای آنها وجود ندارد و از زبان عربی وام گرفته شده‌اند . مانند «المأمور معذور» یا «المعنی فی بطن الشاعر» در این ارتباط مشکلی که وجود دارد استفاده غلط برخی از فارسی زبانان از مثل‌های عربی با اعراب نادرست در محاوره و یا املای غلط در انشاء است.

 

  • مثل‌های داستان وار: از صورت ظاهر و ساخت دستوری این مثل‌ها، معنی و مفهوم خاصی استنباط نمی‌شود و به همین جهت، شنونده، یا خواننده برای اینکه به مفهوم مثل پی ببرد، باید داستانی را که مثل از آن نشأت گرفته است بداند. مانند ضرب‌المثل «یک بام و دو هوا» یا «علی ماند و حوضش» یا «خیاط تو کوزه افتاد» که صد البته بعضی از آنها به دلیل کثرت استفاده، معانی‌ و مفاهیمی یافته است که گویندگان را از دانستن داستان آن بی‌نیاز می‌کند.

 

شاید بتوان اصطلاحات را جزء ضروری جریان طبیعی حاکم بر زبان انسان نامید. در طول تاریخ ، انسانها برای ایجاد معانی جدید، اشاره به برداشتهای نوین و بکر و بیان افکار و احساسات خود با وام گرفتن از معانی مجازی واژگان ، به خلق عبارات و استعارات جدید پرداخته‌اند که  در هر زمان با توجه به مشخصات تاریخی، فرهنگی و اجتماعی آن دوران گونه‌ای از بیان رواج یافته و بعد مصطلح گردیده است.

اصطلاحات هر زبان از تجربیات طولانی سخنگویان آن زبان حکایت‌ها دارد. موارد مشابه و مضمونهای همانند را نمی‌توان ناشی از موضوع اقتباس و ترجمه در زبانها دانست ، بلکه مشترکات جهانی بین انسانها است که چنین شباهتهایی را ممکن می‌سازد. اصطلاحات زبان انگلیسی و فارسی با وجود شباهتهای معنایی بی شمار ، دارای ساختار و ارائه متفاوتی هستند.

این مجموعه با توجه به نیاز دانشجویان رشته مترجمی زبان انگلیسی و  پاسخگویی به سئوالهای مکرر آنان در این زمینه ، پس از انجام بررسی‌های تطبیقی دقیق و مطالعه گسترده منابع فارسی و انگلیسی  ، تدوین گردیده است . از  ویژگیهای این فرهنگ آن است که به ترتیب  الفبای فارسی و بر حسب حروف واژه نخستین اصطلاحات و عبارات عامیانه تنظیم شده است . گرچه ممکن است این روش سبب تکرار یک اصطلاح از نظر معنایی شود، لیکن با توجه به این که یافتن معادل انگلیسی آن را ساده‌تر نیز می‌کند ، بنابراین  افراد ناآشنا به شیوه دستیابی به واژه اصلی نیزمی‌توانند عبارت یا اصطلاح مورد نظر خود را به آسانی  بیابند.

با علم به اینکه هیچ اثری خالی از اشکال نیست و مساعدت و همکاری دانش‌پژوهان، صاحبان علم و اندیشه و علاقه‌مندان موجب رفع اشکالات و اصلاح و بهبود کار می‌گردد، لذا ،مؤلف از دریافت نظرات ارزشمند این بزرگواران استقبال خواهد کرد.

فروزان دهباشی شریف

اطلاعات بیشتر

وزن0.325 kg
قطع

موضوع

شابک

964-94003-1-1

تعداد صفحات

168

سال چاپ

نوبت چاپ

1

نویسنده

ناشر

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “فرهنگ عبارات و اصطلاحات عامیانه فارسی – انگلیسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *